Gamla museet/Stensalen

Vi bygger om Gamla museet. Första etappen ledde till nyöppnandet av den medeltida Stensalen 2013.

 

I Stensalen finns en mindre basutställning som beskriver Arbogas historia från stenålder till medeltid. Salen används även till föreläsningar och vårt pedagogiska program.

 

Medeltidsdagarna 9-13 augusti:

fredag 14.00-16.00, lördag 11.00-16.00.

 

Under Medeltidsdagarna kan du besöka den medeltida Stensalen. Se en utställning över Arboga tidigaste historia. Prova på att slynga band på medeltida vis.

 

Tid: fredag 14.00-16.00, lördag 11.00-16.00.

Plats: Stensalen, Gamla Museet, Nygatan 41.

Entré: fri entré.

Arrangör: Hembygdsföreningen Arboga Minne och Studieförbundet Vuxenskolan.

 

Konferens/möte

Stensalen går att hyra för möten och konferens. Kontakta Arboga Museum på 0589-142 10 för mer information och prisuppgifter.

Nygatan 37, 732 30 Arboga

Telefon: 0589-14210

            Arboga Museum © 2007-2016 • Uppdaterad 15-01-19 •