Hembygdsföreningen Arboga Minnes styrelse:

Wivi Blomqvist 0589-140 56

Ordförande

wbt(a)telia.com

Sigward Söderström 070-4446144

Sekreterare

westansjo(a)telia.com

Lars Janzon

Kassör och dataskyddsombud

Gunnar Öberg 0589-140 05

saga.oberg(a)tele2.se

Jonas Stenzelius 0763-273496

jonas.stenzelius(a)kristdemokraterna.se

Lisa Aggeklint 073-678 66 45

l_aggeklint(a)hotmail.com

 

Karin Cladin

karin@cladin.eu

Maria Gustafsson

maria.dawo3(a)gmail.com

 

Övriga kontaktpersoner:

Annette Johansson 0589-170 29

Årsboksredaktör

annette(a)arbogamuseum.se

Peter Ståhl 0708-279538

Kontaktperson för dokumentarkivet

peter(a)arbogamuseum.se

Postadress: Nygatan 37, 732 30 Arboga

Arboga Museum