Bilder och fotografer

Museets fotoarkiv innehåller en mycket stor mängd bilder varav c:a 8000 är digitaliserade,
registrerade och godkända för att kunna visas för allmänheten. Föruttom bilderna finns
runt 40 videofilmer som också är digitaliserade men inte sökbara på internet.
Allt arbete med digitalisering, skapa texter till bilderna och sedan registrering sker med
frivilligarbete inom ett antal grupper.

Arbetet bygger delvis på Lennart Östs tidigare arbete med att registrera museets fotografier. Lennart Öst har dessutom sammanställt en lista över Arbogas fotografer 1839-1950. Se Tack och lov för alla härliga fotografer.
Förutom detta finns visitkortsarkivet sammanställt av Hanna Hartelius och ett stort antal bilder skänkta av Reinold Carlssons dödsbo.
Senare har tillkommit ett stort antal glasplåtar, negativ och papperskopior från Sam Brun, Lars Åhlin och många andra fotografer, vissa ännu så länge okända.
Från Nerikes Allehanda har ett antal bilder erhållits och även dessa digitaliseras för att kunna nås på Arboga Museums hemsida.

Arkivet består av kända arbogafotografers samlingar t.ex.:
August Karlsson 1887-1902
Ada Lindhe 1895
Vivan Norberg 1897-1910
Elin Theorell 1902-1907
Karin Åmark 1907-1916
Sam Brun 1916-1946
Gustaf Angel 1921-1942
Lars (Trollet) Åhlin 1940-1960 talet
Reinhold Carlsson ca 1950-2007

Uppgifterna i arkivet är inte kompletta, men vi hoppas på att kunna få in ny kunskap från dig som besökare med kommentarer om bilderna.