Enkel sökning

På bilden ovan syns sidan för "Sök". Den består bland annat av en söklista och en blankett med olika data för bilden. Vi börjar med söklistan.

Det är enkelt att söka; skriv bara vad du vill i sökrutan och klicka på knappen Sök, så söker programmet efter bildbeskrivningar som är relevanta för din sökning. Med en enkel sökning på ett ord eller en fras hittar du oftast det du söker.

Resultatet av sökningen presenteras i en lista av fotobeskrivningar. Nu kan du välja mellan de bilder som du är mest intresserad av och klicka på de små bilderna för att förstora dem och läsa beskrivningen av dem.

Klicka på knappen Lista , för att gå tillbaka till den fotolista du utgick från eller för att göra en ny sökning via knappen Ny Sök .

Följande tips kan dock hjälpa dig att få ut mer av dina sökningar. I den här beskrivningen använder vi hakparenteser [ ] för att visa att det är en sökfråga.

Observera att hakarna INTE skall skrivas in vid sökningen, de är enbart med här för att förtydliga exemplen.

Några grundläggande fakta

 • Anger du inte något ord i söklistan får du som resultat alla bilder i fotoarkivet.
 • Sökning görs på alla ord som du skriver i sökfrågan.
 • Sökord kan också utgöra delar av ord. Exempel: Sökfrågan [ elverk ] ger också träff på cykelverkstad. Se undantag nedan (<>).
 • Det spelar ingen roll om du använder små eller stora bokstäver. Att söka efter [ erik ] är detsamma som att söka efter [ Erik ].

Tips för bättre sökningar

 • Håll det enkelt. Om du söker efter ett visst företag skriver du bara namnet på det, eller så mycket av namnet som du kommer ihåg. Om du till exempel söker efter ett bageri på Nygatan skriver du bara [ bageri nygatan ]. Söker du bilder på personalen i Öhrmans & Melanders Manufaktur & klädesaffär skriver du exempelvis [ personal Öhrman ].
 • Beskriv vad du söker med så få ord som möjligt. Målet med varje ord i sökfrågan är att fokusera den ytterligare. Eftersom alla ord används begränsas resultatet av varje nytt ord. Om du begränsar dig för mycket kan du missa intressant information. Fördelen med att börja med ett fåtal sökord är att resultatet antagligen ger dig en indikation på vilka ytterligare ord som behövs för att finjustera sökresultatet om du inte hittar det du söker. Exempel: I stället för att skriva [ jag vill ha en bild av Erik Andersson ] skriver du [ Erik Andersson ].

Mer sökhjälp

 • Sökning efter fraser (" ")
  Om du sätter citattecken runt ett uttryck anger du att du vill söka efter orden i exakt den ordning de står inom citattecknen. Men: Om du söker efter fraser kan du råka missa bra träffar. En sökning efter [ "Alexander Bell" ] (med citattecken) missar till exempel alla sidor som hänvisar till Alexander G Bell. Oftast behöver du därför inte sätta ut citattecken.
 • Sökning med hela ord (< >)
  Om du vill undvika träffar där ditt sökord endast är en del av ett ord (t.ex. elverk - cykelverkstad) kan du söka med hela ord som sökbegrepp. Exempel: Du skriver som sökord [ <par> ]. Detta ger enbart träff på ordet par. Vill du att ordet skall börja med par kan du uttrycka detta med [ <par ]. Detta ger träff på parkett eller park. Vill du att ordet skall sluta med par kan du söka med [ par> ]. Detta ger träff på brudpar och telefonstolpar.
 • Termer som du vill utesluta (-)
  Om du skriver ett minustecken omedelbart före ett ord, betyder det att du inte vill att sidor med detta ord ska ingå i sökresultaten. Minustecknet skall stå omedelbart före ordet och föregås av ett blanksteg. Exempel: Minustecknet i sökfrågan [ 1930-talet ] tolkas som ett bindestreck och inte som ett undantagstecken. I sökfrågan [ 1930 -talet ] kommer däremot sökresultaten att innehålla ordet 1930, men inga hänvisningar till talet. Du kan undanta så många ord som du vill genom att sätta ett minustecken - framför dem, till exempel [ jaguar -bil -märke ].
 • Operatorn OR
  Om du vill söka på antingen ett eller flera ord kan du använda operatorn OR (OR måste skrivas med STORA BOKSTÄVER). Med sökfrågan [ elverk OR kraftstation OR elkraftverk ] får du alla sidor som har med elkraft att göra. Du kan ersätta OR med symbolen |.
 • Fylla i tomrummet (*)
  Tecknet *, även kallat jokertecknet, kan vara till mycket stor nytta om du är osäker på stavning eller exakt benämning på ditt sökbegrepp. Om du skriver * i en sökfråga behandlar programmet jokertecknet som en platshållare för okända termer och hittar sedan de bästa träffarna.
 • Ange ett alternativ för stavning ([abc..])
  Sökfrågan [ Johann[ei]sberg ] söker på två stavningar: Johannesberg alternativt Johannisberg. Detta är vanligt med orter eller namn på personer där stavningen varierar över tiden. [ H[eä]llby ] är ett annat exempel där stavningarna Hellby och Hällby täcks.
 • Ange en sekvens av nummer (..)
  Tecknet nr1..nr2 anger nummer som ligger mellan nr1 och nr2. Detta fungerar bara i blanketten (se nedan).
  Exempel: Om du vill se alla bildnummer emellan 10 och 20 kan du ange "Bildnr" till [ 10..20 ]. Om du skriver [ 10.. ] anger detta ett exakt sökord för bild 10.
  Exempel: Om du vill se alla bilder som finns registrerade mellan vissa datum kan du ange "Registrerad datum" till [ 2012-01-01..2012-03-31 ].

Avancerad sökning med hjälp av blanketten

Reglerna ovan gäller även för de olika begreppen i blanketten. Sökningen gäller då enbart för det aktuella begreppet t.ex. "Fotograf" eller "Ort". För "Motivkategori" eller "Status för bild" finns det fasta sökord. Sökning kan göras via blanketten och söklistan parallellt. För dem som inte har sökord (är tomma) gäller söklistan. Se exemplen nedan.

Exempel: Jag vill hitta alla byggnader där det har funnits kaféer.

 • Sätt "Motivkategori" i blanketten till [ Byggnad ] och söklistan till [ kafé OR café OR konditori ] och klicka på Sök .

Exempel: Jag vill se alla porträtt av kvinnor.

 • Sätt "Motivkategori" till [ Porträtt ] och "Ämne1" till [ kvinna ] i blanketten och klicka på Sök . Observera att du får träff oavsett i vilken ämnesrad (1-5) på blanketten ordet förekommer.

Exempel: Jag letar efter en person som heter Alma.

 • Du skriver [ Alma ] i söklistan. Detta ger över 500 svar eftersom det i "Anmärkningar" står "Inköpt från Alma Angels negativsamling" i många bilder.
 • Du skriver därför [ -Alma ] i "Anmärkningar" och söker via söklistan efter [ Alma ]. Detta ger ett antal svar, varav flera är Hjalmar.
 • Slutligen skriver du som förut [ -Alma ] i "Anmärkningar" och begränsar sökningen ytterligare i söklistan med uttrycket för hela ord [ <Alma> ]. Detta ger som svar ett fåtal bilder med Alma som innehåll.

Kjell Torkelsson/Britt Magnusson