Kallelse till årsstämma 2017

 

Medlemmarna i Hembygdsföreningen Arboga Minne kallas härmed till årsmöte.

 

Tid: söndagen den 21 maj 2017 kl. 14.00.

Plats: Stensalen i Gamla museet, Nygatan 41, Arboga.

 

Årsmötesförhandlingar

~

Museiintendent Merit Åhs Janbrink berättar om museiåret som gått och om de närmaste planerna

för framtiden.

~

Konservator Heiko Arens håller ett föredrag om ikoner.

~

Servering av kaffe/te mm.

 

VARMT VÄLKOMNA!

 

Styrelsen

 

Nygatan 37, 732 30 Arboga

Telefon: 0589-14210

            Arboga Museum © 2007-2016 • Uppdaterad 15-01-19 •