Volontärer

Vill du engagera dig som volontär? Hembygdsföreningen Arboga Minne har flera olika uppgifter du som volontär kan hjälpa till med.

Museivakt

Museet har ett antal volontärer som turas om att bemanna Arboga Museum på lördagar och vid andra tillfällen efter behov. Under sommaren behövs det också vid vissa tillfällen vakter till Bryggerimuseet.

Tisdagsgruppen

Tisdagsgruppen träffas på museet en gång i veckan (tisdagar kl. 9–12). Deltagarna arbetar med olika uppgifter, alltefter intresse. Vi fikar också tillsammans. Exempel på arbetsuppgifter:

  • Att identifiera platser och personer som förekommer på bilderna i Arboga Museums fotoarkiv.
  • Att skanna bilder och lägga in bildinformation i fotoarkivets databas och på det viset tillgängliggöra bilderna digitalt för allmänheten.
  • Fotovandringen ”Vandra”. Programmering och utveckling av webbguidade stadsvandringar baserade på bilderna i museets fotoarkiv.
  • Föremål. Att märka in föremål i museets föremålsregister. Att föra in informationen från museets föremålsregister till databasen Sofie. Att fotografera museiföremål till Sofie.
  • Arbete med museets arkiv med historiska dokument.

Har du dator kan flera av arbetsuppgifterna ovan också utföras hemifrån. 

Vid-behov-stab

Tycker du om att snickra? Att baka? Att sy? Eller att pyssla? Har du datorkunskaper och intresse för programmering? I den omväxlande museiverksamheten uppstår då och då behov av olika sorters kunskaper eller ett par extra händer. Vill du vara en av dem vi kontaktar? Tala om för oss vad just du kan/vill bidra med. Kanske har du något annat förslag än ovanstående exempel. All volontärverksamhet är frivillig och det går alltid att tacka nej om man just då inte har möjlighet.

Kontakt


Arboga Museum: 0589-142 10, arbogamuseum(a)telia.com


Volontärsamordnare: Wivi Blomqvist, wbt(a)telia.com

Nygatan 37,  732 30 Arboga

Telefon: 0589-142 10

E-postadress: arbogamuseum(a)telia.com
Arboga Museum © 2007-2020 • Uppdaterad 20-01-27 •